Søknad om booking av fellesrom

  • Hvis dere ønsker sjenkebevilling, er det krav til 2 edrudvakter.

  • Dersom dere er mer enn 70 personer, kreves det 3 edruvakter.
 

Verification